Streven naar een democratische opt-in

Stembureau

Wordt er naar je mening gevraagd?

Je inschrijven voor een nieuwsbrief is een beetje zoals gaan stemmen. Je geeft je goedkeuring om een nieuwsbrief te ontvangen, net zoals je je stem geeft aan een politieke partij of een vertegenwoordiger. En daarmee is de kous meestal af. Jarenlang wordt niet meer naar je mening of interesse gepolst terwijl die uiteraard wel onderhevig is aan veranderingen. Je levensstijl kan compleet wijzigen onder invloed van b.v. een relatie, een promotie op je werk of een ongeval. Als politicus en als bedrijf wil je tijdig polsen naar die wijzigingen.

Jaren van stilte

Volgens het democratisch principe in België zijn er iedere 5 jaar federale verkiezingen en iedere 6 jaar gemeente- en provincieraadverkiezingen. Als je dus stemt voor een bepaalde partij of vertegenwoordiger, dan kan je maar beter zeker zijn. We weten allemaal dat we in een heel snel veranderende wereld leven. Wie vandaag verguisd wordt, kan morgen president worden. Is het dan nog ‘eerlijk’ in een politiek landschap om mensen maar elke 4, 5 jaar naar hun mening te vragen? Of om het in e-mailmarketingtermen te vertalen: om een opt-in te vragen en daarna nooit meer na te gaan of de voorkeuren van een persoon nog steeds dezelfde zijn en je communicatie dus nog steeds goed op hen is afgestemd?

Betrokkenheid van iedereen

Op verschillende vlakken merk ik een duidelijke verschuiving naar rechts. De voorbeelden zijn al vaak aangehaald: de Brexit, Front National, Wilders, Trump, … Telkens wordt de reden van hun succes gelegd in een gevoel van ontevredenheid van de gewone burger tegenover de politiek alsook een gebrek aan betrokkenheid met wat de politiek boven hun hoofd beslist. Het gevolg laat zich raden: mensen geven hun stem aan diegene die het hardst roept dat ze verandering zullen bieden.

Vertalen we dat specifiek naar e-mailmarketing, dan zie we dat de ‘burger’ hier een aantal wapens heeft om hun ontevredenheid te uiten. Het eerste wapen is de unsubscribe link in een mail. Die zorgt er normaal gezien voor dat de communicatiestroom met je klant opgeblazen wordt. In principe heb je hier als marketeer nog enige controle over, want jij bepaalt waar de lezer van je mail op terecht komt als die voor die uitschrijfoptie kiest. Je heb een arsenaal aan verdedigingstactieken ter beschikking om de ontvanger van je mail op andere gedachten te brengen.

Je kan vertellen wat de ontvanger mist en dat het echt de moeite loont om ingeschreven te blijven. Je kan aanbieden om de communicatie van jouw kant tijdelijk te stoppen (b.v. een pauze van een maand). Je kan de ontvanger laten aangeven dat de frequentie van mails omlaag moet (b.v. van één per week naar één per maand). En je kan er ook voor zorgen dat uitschrijven op mail ‘X’ niet meteen een uitschrijven op mail ‘Y’ betekent, zodat je via deze weg nog (een deel) van je communicatie kan versturen.

Veel erger wordt het als de spamknop hevig gebruikt wordt. Dat kan je hele e-mailcampagne vernielen als je op een blacklist terechtkomt. Je kan dan even goed van nul herbeginnen en hopen dat het niet opnieuw gebeurt.

Start de dialoog

Terug naar de politiek, zien we dat sommige landen momenteel experimenteren met een nieuwe vorm van democratie, door geregeld een klein, random deel van het publiek (b.v. 100 of 1000 mensen) te laten nadenken over thema’s zoals mobiliteit, milieu, werkzekerheid, gezondheidszorg, enz. Op de aanbevelingen van deze personen worden dan wetten gemaakt die mensen echt helpen. Dat initiatief levert goede resultaten op omdat het dicht bij de gewone mens in de straat staat.

In marketingwereld is de tegenhanger van dat soort democratie dialoogmarketing. I.p.v. enkel jouw boodschap te schreeuwen, doe je een oprechte poging om te luisteren naar je klant, de beweegredenen te begrijpen en hierop in te spelen met relevante persoonlijke communicatie. Dan is de ketting gesloten: de klant laat ons basisgegevens na. Wij zetten een welkomprogramma op til waarbij we de klant beter leren kennen en belonen de klant hiervoor. De klant vertrouwt ons merk en wordt misschien zelf fan of ambassadeur, wat ons meer business oplevert en de omzet weer verhoogt. Everybody happy. Nu die politiek nog die meegaat met de tijd.

Archief

Pagina's